Pravila privatnosti

U ustanovi FESTIVAL OPATIJA prepoznajemo važnost privatnosti osobnih podataka i primjenjujemo visoke standarde za zaštitu osobnih podataka. Zaštita Vaših osobnih podataka naš je prioritet.

Naša pravila:

 • opisuju vrstu osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo
 • propisuju pravila i postupke koje smo utvrdili za njihovu upotrebu i pohranu
 • propisuju postupke koje biste trebali slijediti ako imate bilo kakvih pitanja ili zahtjeve u vezi s vašim osobnim podacima ili našim pravilima i postupcima
 • sadržavaju kontakte o osobi kojoj se takva pitanja ili zahtjevi trebaju usmjeriti te način na koji komunicirati s tom osobom.

1. DEFINICIJE

U skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA Opća uredba o zaštiti podataka pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

„Osobni podaci“ svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi;

„Ispitanik“ pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;

„obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje

„voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;

„privola ispitanika“ znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

2. OSNOVNA NAČELA OBRADE

Prilikom obrade vaših podataka ustanova FESTIVAL OPATIJA poštuje načela propisana člankom 5. UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA Opća uredba o zaštiti podataka:

 • Načelo zakonitosti, poštenosti i transparentnosti: osobni podaci moraju biti obrađeni zakonito, pošteno i na transparentan način u odnosu na ispitanika.
 • Načelo ograničavanja svrhe: osobni podaci moraju se prikupljati u određene, eksplicitne i legitimne svrhe, a ne dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim ciljevima.
 • Načelo smanjenja količine podataka: osobni podaci moraju biti adekvatni, relevantni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhe za koje se obrađuju. Tvrtka je dužna primijeniti anonimizaciju ili pseudonimizaciju osobnih podataka, ako je to moguće kako bi se smanjili rizici za ispitanike na koje se odnose.
 • Načelo točnosti: Osobni podaci moraju biti točni i, ako je potrebno, ažurirani; potrebno je poduzeti razumne korake kako bi se osiguralo da se osobni podaci koji su netočni, imajući u vidu svrhe za koje se obrađuju,pravodobno brišu ili ispravljaju.
 • Načelo ograničenja pohrane: osobni podaci moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanikâ samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ostvari svrha radi koje se ti osobni podaci obrađuju.
 • Načelo cjelovitosti i povjerljivosti: osobni podaci moraju se obrađivati na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera
 • Voditelj obrade odgovoran je za usklađenost s načelima te ih mora biti u mogućnosti dokazati („pouzdanost”).

3. OPSEG

Ova se pravila odnose na sve fizičke osobe i obrtnike koji koriste naše web stranice odnosno našu web trgovinu.

4. KOJE PODATAKE PRIKUPLJAMO I ZA ŠTO IH KORISTIMO

Od vas prikupljamo sljedeće podatke:

 • Ime i prezime/ Ime obrta
 • Prebivalište/boravište-sjedište, grad, država
 • e-mail adresa
 • IBAN
 • broj telefona

Ove podatke koristimo radi:

 • prodaje roba i usluga
 • prodajne i marketinške aktivnosti
 • administriranja ugovornog odnosa
 • upravljanja i zaprimanja prigovora i reklamacija
 • dostave kupljene robe
 • postupka naplate ili prisilne naplate dugova
 • drugih zakonskih obveza koje proizlaze iz poslovanja ustanove

5. GDJE POHRANJUJEMO VAŠE PODATKE

Vaši podaci pohranjuju se:

 • na lokalnim računalima u sjedištu Voditelja obrade
 • fizički u registratorima koji se nalaze u sjedištu Voditelja obrade

6. VAŠA PRAVA

 • Pravo na pristup osobnim podacima - Imate pravo pristupiti osobnim podacima te od ustanove FESTIVAL OPATIJA dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na vas odnose te informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, o vašim pravima kao ispitanika
 • Pravo na ispravak - Imate pravo tražiti ispravak netočnih podataka koji se odnose na vas.
 • Pravo na brisanje - Imate pravo od Voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas,
 • Pravo na ograničenje obrade - Imate pravo od Voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade koje se na vas odnose, ukoliko ta obrada nema zakonsku osnovu
 • Pravo na prigovor - Imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka

Pravo pristupa, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade možete ostvariti pisanim putem na e-mail adresu festival-opatija@ri.t-com.hr

Pravo na prigovor možete ostvariti putem obrasca dostupnog na mrežnim stranicama Voditelja obrade , te dostavom istog na e-mail adresu festival-opatija@ri.t-com.hr

Osim prigovora na obradu osobnih podataka podnesenog ustanovi FESTIVAL OPATIJA, prigovor na obradu osobnih podataka moguće je podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, azop@azop.hr

7. STATISTIKA POSLUŽITELJA

Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički softver. Ti su programi standardno obilježje svih internetskih poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućuju nam da svoje stranice prilagodimo na način da budu što efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine internetske preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naše stranice).

8. UPOTREBA KOLAČIĆA (COOKIES)

Kako bi se olakšalo pregledavanje naših internetskih stranica, naš poslužitelj globalne mreže koristi kolačiće. Radi se o malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na uređaj korisnika kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Prilikom pristupa našim web stranicama od vas će se zatražiti suglasnost za upotrebu kolačića.

9. NEWSLETTER I UPORABA OSOBNIH PODATAKA ZA MARKETING

Ukoliko korisnik želi primati obavijesti o našoj ponudi putem elektroničke pošte potrebno je napraviti prijavu na Newsletter (https://www.festivalopatija.hr). Pri ispunjavanju obrasca za prijavu potrebno je popuniti označena polja te unijeti adresu elektroničke pošte na koju korisnik želi primati Newsletter. U svakom trenutku korisnik može izvršiti odjavu na naš Newsletter sukladno uputama koje će dobiti e-poštom nakon prijave, kao i na svakom Newsletteru. Za isporuke Newslettera Festival Opatija može koristiti tehničke usluge vanjskih poslovnih partnera. U navedenom slučaju Festival Opatija istima daje na obradu isključivo adresu elektroničke pošte koju je korisnik prijavio za dobivanje Newslettera. Također osiguravamo da odabrani poslovni partner istu koriste samo i jedino za isporuke naših Newslettera, u vremenskom periodu dok je korisnik na njega prijavljen, te ju u druge svrhe ne smije koristiti. Festival Opatija neće korisničke kontakt podatke dane za prijavu na Newsletter dijeliti s trećim stranama. Isto tako, ukoliko se korisnik nije prijavio za primanje Festival Opatija Newslettera, kao kupac ili korisnik, od nas može dobiti samo poruku vezanu uz narudžbu, plaćanje ili aktivnosti koje je sam osobno inicirao. Uz navedeno, Festival Opatija će na korisnikovu adresu elektroničke pošte dostaviti informacije o promjenama vezanim uz naše poslovanje i odnos s klijentom, kupcem kao korisnikom naših usluga.

10. IZMJENE IZJAVE O PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo izmjene Izjave o privatnosti. Izjava o privatnosti će nakon izmjena, biti objavljena na našim web stranicama u formi pročišćenog teksta.

10. KOGA MOŽETE KONTAKTIRATI

U slučaju nejasnoća i dodatnih pitanja možete nas kontaktirati na e-mail adresu: festival-opatija@ri.t-com.hr