Festival Opatija

Uprava:
Zert bb
HR-51410 Opatija

T +385.51.271.377
T +385.51.711.124
T +385.51.272.840

festival-opatija@ri.t-com.hr
ravnatelj@festivalopatija.hr

 

Festival Opatija je ustanova koju je osnovao Grad Opatija radi obogaćivanja kulturno-umjetničkog života u Opatiji te kako bi se zadovoljile potrebe u kulturi građana, ali i gostiju – posjetitelja.

Uz organizaciju kulturnih zbivanja u svojim objektima, Ustanova se bavi i iznajmljivanjem tih objekata u razne svrhe te pružanjem usluga organizacije događanja uz najam objekta.

Festival Opatija zadržava pravo izmjene i preinake programa i /ili nekih njegovih dijelova. Raspored događanja objavljen na ovim internet stranicama je informativnoga karaktera i ničim ne obvezuje Festival Opatiju.

 

 

Cijena najma poslovnog prostora:

Ljetna pozornica (velika): 20.000,00 kn + pdv
Ljetna pozornica (mala): 10.000,00 kn + pdv

Centar Gervais (velika dvorana):
Dnevna: 8.000,00 kn + pdv
Poludnevna: 4.000,00 kn + pdv

Centar Gervais (mala dvorana):
Dnevna: 4.000,00 kn + pdv
Poludnevna: 2.000,00 kn + pdv

Centar Gervais (klupski prostor):
Dnevna (najam do 22 sata): 4.000,00 kn + pdv
Dnevna (najam nakon 22 sata): 6.000,00 kn + pdv

 

 

Dokumenti:

Financijski plan za 2020. i projekcije 2021-2022.
Plan nabave 2020.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2019.
Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima 2019.
Bilješke uz bilancu 2019.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.

Financijski plan za 2019. i projekcije 2020-2021.
Plan nabave 2019

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2018.
Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima 2018.
Bilješke uz bilancu 2018.
Izvješće o pristupu informacijama za 2018.

Plan nabave 2018.
Plan nabave 2017. Prva izmjena
Plan nabave 2017.
Bilanca 2017.
Plan nabave 2016. Prva izmjena
Plan nabave 2016.
Bilanca 2016.
Plan nabave 2015. Prva izmjena
Plan nabave 2015.
Izjava
Plan nabave 2014.

Statut Festivala Opatija
Izmjene Statuta Festivala Opatija, 2009.
Izmjene Statuta Festivala Opatija, 2013.

Upute o provedbi postupaka jednostavne nabave
Pravo na pristup informacijama
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

 

Festival Opatija
Ustanova za organizaciju, promidžbu
i posredovanje u oblasti kulture
Ravnatelj: Ernie Gigante Dešković
Biografija

IBAN: HR9623600001101812524
OIB: 72755382769

Festival Opatija

Office:
Zert bb
HR-51410 Opatija
Croatia

T +385.51.271.377
T +385.51.711.124
T +385.51.272.840

festival-opatija@ri.t-com.hr
ravnatelj@festivalopatija.hr

 

Festival Opatija is an organization instituted by the City of Opatija for the purpose of enhancing the arts-and-culture life of Opatija and meeting the requirements of its citizens as well as those of its guests and visitors.

Apart from organizing cultural events on their premises, this Institution also rents them out for various purposes and offers services of logistical support in organizing such events related to rental.

Festival Opatija reserves the right to change and modify this program and/or some of its parts. The schedule of events published on this website is of purely informative nature and is in no way legally binding for the Festival Opatija. 

 

 

Festival Opatija
Institution for Organization, Promotion and Intermediation in Domain of Culture
General Manager: Ernie Gigante Dešković
Bank Account Nr.: HR9623600001101812524
VAT-Nr.: 72755382769