Ljetna pozornica

Opatija, biser Jadrana, jedna je od najpoznatijih destinacija u Hrvatskoj s turističkom tradicijom dužom od 160 godina. Smještena uz rub Mediterana, na obali Kvarnerskog zaljeva i padinama Učke koje se blago spuštaju prema moru, svojim klimatskim karakteristikama, prekrasnom arhitekturom, kvalitetnim hotelima, njegovanim parkovima i šetnicama pruža mogućnosti za ugodan boravak tijekom cijele godine.

Da boravak u Opatiji bude zabavniji brine se Festival Opatija, ustanova koju je osnovao Grad Opatija radi obogaćivanja kulturnog života građana, gostiju – posjetitelja, te joj povjerio na upravljanje Centar Gervais i Ljetnu pozornicu.

Ljetna pozornica smještena je na zelenom ‘poluotoku’ znamenitog opatijskog parka Angiolina, odmah uz more. Jedinstvena lokacija i ambijent što ga stvaraju kombinacija kamena i flore čine je najljepšim i najatraktivnijim objektom ove namjene na Mediteranu. Velika pozornica kapaciteta gledališta 2500 sjedećih odnosno 5000 stajaćih mjesta sa scenom dimenzija 21×12 metara idealna je upravo za održavanje svih glazbenih, scenskih ili kombiniranih umjetničkih formi, od klasičnih opera, opereta, baleta i mjuzikla preko suvremenih jazz, pop, rock i zabavnih koncerata do ostalih društvenih manifestacija raznolikog žanra. Mala ljetna pozornica, s kapacitetom 600 sjedećih mjesta sa scenom dimenzija 10×10 metara, osim što je ‘velika scena u malom’, pruža posjetiteljima i publici intimniji ugođaj, veću koheziju i interakciju među prisutnima. Prikladnija je za manje glazbene i scenske oblike.

Prostor na kojem se danas nalazi Ljetna pozornica, bio je predviđen za izgradnju mnogo ambicioznijeg projekta početkom XX. stoljeća – višenamjenske lječilišne palače (Kurpalast), za koju je 1911. raspisan natječaj. Arhitekti Marcel Kammerer, Otto Schönthal i Emil Hoppe kreirali su nacrt palače s dvoranama za ples i koncerte, bazenom s umjetnim valovima, trgovinama i kavanama. Nažalost, početak I. svjetskog rata prekinuo je blistavi razvoj Opatije. Po završetku rata, Rapalskim mirom 1920., Istra, a s njom i Opatija – pripale su Italiji, a umjesto lječilišne palače napravljena je Ljetna pozornica.

Današnji oblik dobila je, prema projektu poznatog hrvatskog arhitekta Nevena Šegvića, 1957. Od tada ugošćuje operne predstave, balete, simfonijske orkestre, folklorne priredbe, koncerte, kazališne predstave.

Festival Opatija ne zaboravlja činjenicu da je Opatija po svojoj tradiciji i povijesti oduvijek bila grad festivala i velikih spektakala.

1934. na Ljetnoj pozornici svoj je koncert održao operni slavuj, tenor nenadmašne slave, Beniamino Gigli.

Na istom mjestu 1935. održan je prvi međunarodni festival operete, posvećen djelima Franza Lehara.

1958. u neposrednoj blizini Ljetne pozornice, u hotelu Kvarner održan je prvi opatijski Festival zabavne glazbe koji uskoro postaje dominantni promotor popularne glazbe, kojeg objeručke prihvaća i estrada i publika, s popularnim Ivom Robićem u glavnoj ulozi.

U razdoblju od 1985. događanja na opatijskoj Ljetnoj pozornici nastavljaju tradiciju njegovanja velikih glazbenih događaja:

· Koncerti: Seal, Zucchero, Natalie Cole, Joe Zawinul, Randy Crawford, Matt Bianco, Joe Satriani i Adrian Legg, Antonella Ruggiero, Oliver Dragojević, Gibonni, Severina, Đorđe Balašević, Parni valjak, Prljavo kazalište, Bijelo dugme, Daleka obala, …

· Mjuzikli i rock opere u izvedbi domaćih i inozemnih ansambala: Jesus Christ Superstar, Gubec beg, Chicago, Briljanteen, Jalta jalta, Footloose, Skidajte se do kraja, Maratonci trče počasni krug, Priča sa zapadne strane,…

· Koncerti klasične glazbe, opere i ostale glazbeno – scenske forme: Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem Dmitrija Kytajenka, Maksim Mrvica, Ruski Kozaci, opera Nabucco, opera Rigoletto, Aida …

· Festivali: OMF – Festival mjuzikla, Liburnia Jazz Festival, Melodije Istre i Kvarnera, Opatijske barufe, Opatija gori, Liburnia Film Festival, …

2011. održan je prvi Festival mjuzikla na Ljetnoj pozornici. Mjuzikl kao najpopularniji vid glazbeno scenskog djelovanja danas, logično se nastavlja na bogatu poslijeratnu tradiciju opatijskih festivala zabavne glazbe, i nastavlja festivalski niz.

Objekt Ljetne pozornice moguće je unajmiti za odgovarajući tip događanja u terminima kad se na njoj ne događa program u organizaciji ustanove Festival Opatija, a ustanova u tim slučajevima pruža potpunu logističku podršku unajmitelju.

U jesenskom i zimskom periodu, Festival Opatija organizira program u opatijskom Centru Gervais otvorenom u travnju 2017. godine.

 

Cijena najma poslovnog prostora:

Ljetna pozornica (velika): 20.000,00 kn + pdv
Ljetna pozornica (mala): 10.000,00 kn + pdv

 

LJETNA POZORNICA
Zert 6a
HR-51410 Opatija

 

Uprava:
Festival Opatija
Zert 6a
HR-51410 Opatija
T +385.51.271.377
T +385.51.272.840
festival-opatija@ri.t-com.hr
ravnatelj@festivalopatija.hr

Open Air Theatre

Opatija, this jewel of the Adriatic Sea, with its tradition in tourism of more than 160 years is one of the best known destinations in Croatia. Situated on the eastern rim of the Mediterranean basin, on the coast of the Kvarner Bay, at the foot of the Učka Mountain slopes – winding mildly down to the sea – with its climatic features, breath-taking architecture, fine hotels, manicured parks and promenades, Opatija offers its visitors an excellent opportunity for a pleasant stay all year round.

To make your stay in Opatija filled with exquisite entertainment is the task of the Festival Opatija, an organization instituted by the City of Opatija for the purpose of enhancing the cultural life of its citizens, guests and visitors, that was also entrusted with managing the Open Air Theatre.

The Open Air Theatre is situated on the green ‘peninsula’ of the well-known Opatija’s ‘Angiolina Park’, right by the sea. This unique location and its ambiance created by the combination of stone walls and greenery make it the most spectacular and the most beautiful venue of this kind in the Mediterranean. The main stage area can seat 2500, or alternatively offer 5000 standing places, and with the stage of 21×12 meters it is an ideal spot for all kinds of performances, be it music, play or combined art forms, from the classical opera, operetta, ballet and musicals, across contemporary jazz, pop, and rock concerts to many other social happenings of various kinds. The small stage area can seat 600 and with its stage that measures 10×10 meters, apart from being the “little big stage”, it gives the audience a much more intimate feeling with a bigger cohesion and interaction among those present. It is ideal for staging smaller formats of dramatic and musical performances.

The location where the Open Air Theatre stands today was originally intended for a much more ambitious project at the beginning of the 20th century – a multipurpose health resort palace (Kurpalast), for which there was a public tender inviting for architectural bids in 1911. The architects Marcel Kammerer, Otto Schönthal and Emil Hoppe drafted a blueprint of a palace with ballrooms for balls and concerts, swimming pool with artificial waves, shops and cafés. Unfortunately, the onset of the World War I disrupted this splendid development of Opatija. After the war was over, by the Treaty of Rapallo from 1920, Istria – with Opatija included – came under the Italian rule and instead of a health resort palace, the Open Air Theatre was built.

It obtained its present form according to the project by the famous Croatian architect, Neven Šegvić, in 1957. Since then, it has been hosting operas, ballets, symphony orchestras, folk-dance performances, concerts and plays.

Festival Opatija never forgets the fact that Opatija, by its tradition and history, has always been the city of festivals and grand happenings.

In 1934, the most famous operatic tenor of his time, Beniamino Gigli, held his concert at the Open Air Theatre.

In 1935, the first international operetta festival, dedicated to the works of Franz Lehar was held there, too.

In 1958, in the close proximity of the Open Air Theatre, in Hotel Kvarner, the first Opatija Festival of Contemporary Light Music was held, soon to become the dominant promoter of popular music that was wholeheartedly embraced by both the audience and the popular-music scene, with the iconic Ivo Robić taking the leading role.

In the period from 1985 onward, the Open Air Theatre of Opatija has been carrying on its tradition of hosting major musical events:

· Concerts by: Seal, Zucchero, Natalie Cole, Joe Zawinul, Randy Crawford, Matt Bianco, Joe Satriani i Adrian Legg, Antonella Ruggiero, Oliver Dragojević, Gibonni, Severina, Đorđe Balašević, Parni valjak, Prljavo kazalište, Bijelo dugme, Daleka obala,…

· Musicals and rock operas performed by Croatian and foreign theatre companies: Jesus Christ Superstar, Gubec Beg, Chicago, Grease, Aida, Jalta, Jalta, Footloose, Full Monty, Maratonci trče počasni krug, West Side Story,…

· Concerts of classical music, opera and other performing-art forms: Zagreb Philharmonic Orchestra conducted by Dimitri Kytajenko, Maksim Mrvica, The Russian Cossacks, Nabucco, Rigoletto,…

· Festivals: OMF – Opatija Musical Festival, Liburnia Jazz Festival, Melodies of Istria and Kvarner, Opatijske barufe, Opatija gori, Liburnia Film Festival…

In 2011, the first Musical Festival was held at the Open Air Theatre. Musical, as the most popular form of performing arts today, is a logical continuation of the rich after-war tradition of Opatija festivals of popular music and it carries on this series of festivals.

The venue of the Open Air Theatre can be rented for an appropriate event in the time slots when nothing is scheduled to happen by the Festival Opatija itself, and in such cases this institution also renders complete service of logistical support to the renter.

During spring, autumn and winter, the Festival Opatija takes its program to Centar Gervais.

 

OPEN AIR THEATRE
Zert 6a
HR-51410 Opatija

 

Office:
Festival Opatija
Zert 6a
HR-51410 Opatija
T +385.51.271.377
T +385.51.272.840
festival-opatija@ri.t-com.hr
ravnatelj@festivalopatija.hr